00 389 2 609 0218 contact@thybusinessguide.com

Ајде да го развиваме Вашиот бизнис

На што мислиме поточно

Веќе имате развиено бизнис идеја и план како да остварите профит. Меѓутоа, сега следат бироктратските работи кои немаат никаква поврзаност со Вашата бизнис идеја. За нив треба да потрошите време и енергија која е многу подобро да ја посветите на Вашиот бизнис.

Или пак, Вашиот веќе основан бизнис има потреба од подршка затоа што Вие не сте во можност, ниту пак имате намера да се ангажирате за правни, сметководствени или технички работи кои на никој начин не се дел од големата слика за Вашиот бизнис, а сепак мора да бидат завршени. 

Затоа, постои Thy Business Guide. 

Со контактирањето на нашата платформа ќе добиете брза и целосна услуга на подршка на Вашиот бизнис.

Што можеме да направиме за Вас:

Accountant

Основање на фирма

Промени во фирма

Лични податоци

Правна проверка

Контактирајте не:

02 609 0218 или 
contact@thybusinessguide.com

Thy Business Guide, 2022