00 389 2 609 0218 contact@thybusinessguide.com

Правна проверка на фирма

Правна проверка на фирма Адаптирање на законска регулатива во Македонија Адаптирањето со целосната правна регулатива на едно правно лице во државата претставува долготраен и бирократски процес.  Сите претрпиемачи, овој процес единствено го извршуваат со цел да можат...