00 389 2 609 0218 contact@thybusinessguide.com

Пополнете го следниот прашалник 

со цел да знаеме повеќе за услугата основање на фирма која ја нудите

6 + 11 =

Важна забелешка: Со кликнување на Испрати, се согласувате информациите дадени погоре да бидат споделени со потенцијални клиенти на Thy Business Guide.

Ве молиме имајте во предвид дека горенаведените информации може да се споделат со потенцијални клиенти по нивно барање. Клиентот ќе биде упатен и ќе очекува понуда заснована на горенаведените информации и може од истиот да биде побарано да потврди дека добил ја добил понудата опишана погоре. Ние ги упатуваме нашите клиенти да Ве известат дека сте биле во контакт со ThyBusinessGuide пред користење на услугата. Имајте предвид дека информациите обезбедени од Вас ќе бидат третирани како доверливи и може да се користат само за деловни цели кои се однесуваат директно на Вас. Ниту една информација дадена од Ваша страна нема да биде презентирана или друг начин доверена на трето лице.