00 389 2 609 0218 contact@thybusinessguide.com

ЗА НАС

Thy Business Guide претставува бесплатна платформа за клиентите, која ги поврзува претприемачите и давателите на услуги приоритетно во Македонија, меѓутоа и на регионот на Балканот.

Нашта цел е да се осигураме дека клиентите би добиле најпрофесионална услуга за најдобра цена. Во исто време, им помагаме на нашата мрежа на професионалци да добиваат повеќе клиенти.

Професионалците како адвокати, сметковидители, консултанти и други даватели на услуги, кои се дел од нашта мрежа не се јавно објавени на нашата страна. Ова е затоа што ние сакаме да сме активно вклучени во процесот на следење и да се осигураме дека професионалците ќе ја дадат услугата на начин и за цена која ја ветиле.

Заклучивме дека ова е единствен начин дека имаме мрежа на врни професионалци професионалци и клиентите го добиваат она што го очекуваат.

Во овој момент, Thy Business Guide дава единствено услуги поврзани со основање на фирма и промени во Република Македонија. Меѓутоа, ние размислуваме на поголемо, градиме мрежа со која на идните клиенти ќе им ги понудиме сите сервиси кои им се неопходни за работа во нивниот бизнис во целиот регион.

Ние се прошируваме ни стануваме релевантни за нашите клиенти. Никој не кажува „не“, на професионална и навремена услуга за прифатлива цена.

Ајде да работиме заедно,

Тимот на Бизнис Водич Македонија.

 

Сакате да бидете дел од мрежата на професионалци?

Доколку сте во можност да дадете услуги поврзани со основање на фирми и нивно воспостаавување во системот, и тоа да го направите за прифатлива цена за нашите клиенти, контактирајте не тука или на contact@thybusinessguide.com